bezpłciowy


bezpłciowy
Oziębły seksualnie
Eng. Sexually frigid, sexless

Słownik Polskiego slangu. . 2012.

Look at other dictionaries:

  • bezpłciowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, bezpłciowywi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} niezwiązany z płcią, cechami płciowymi : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rozmnażanie bezpłciowe. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bezpłciowy — bezpłciowywi «nie mający płci, cech płciowych» Bezpłciowe mrówki robotnice. Bezpłciowe pokolenie paproci. ∆ biol. Rozmnażanie bezpłciowe «rozmnażanie przez podział, pączkowanie, za pośrednictwem zarodników itp., bez udziału komórek rozrodczych,… …   Słownik języka polskiego

  • bezpłciowo — przysłów. od bezpłciowy Stułbia może się rozmnażać płciowo i bezpłciowo przez pączkowanie …   Słownik języka polskiego

  • bezpłciowość — ż V, DCMs. bezpłciowośćści, blm rzecz. od bezpłciowy Bezpłciowość mrówek robotnic. przen. Bezpłciowość wypowiedzi …   Słownik języka polskiego

  • monogonia — ż I, DCMs. monogonianii, blm biol. «rozród bezpłciowy, bez udziału komórki jajowej; ma miejsce wówczas, gdy nowy organizm rozwija się z części organizmu matczynego: przez podział (np. u pierwotniaków), przez pączkowanie (np. u jamochłonów) lub… …   Słownik języka polskiego

  • rozród — m IV, D. rozródrodu, Ms. rozródrodzie, blm biol. «zespół czynności organizmów żywych prowadzący do wytworzenia potomstwa i zapewniający gatunkowi ciągłość istnienia; rozmnażanie się» Rozród płciowy, bezpłciowy. Rozród wegetatywny. Okres rozrodu.… …   Słownik języka polskiego

  • bezpłciowo — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. bezpłciowy: Bezpłciowo rozmnażają się m.in. pierwotniaki. Bezpłciowo opowiadać. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podział — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. podziałale {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wyodrębnienie części z całości według jakiegoś kryterium; klasyfikacja, systematyzacja : {{/stl 7}}{{stl 10}}Podział zwierząt na …   Langenscheidt Polski wyjaśnień